Klachtenprocedure

 

 

Waar mensen werken, kan er wel eens iets misgaan. De kinderopvang vormt op die regel geen uitzondering.
Mocht er eens iets niet goed zijn gegaan, dan is het goed te weten dat kinderdagverblijf Bibalou een klachtenregeling kent.
Als iemand een klacht heeft, wil kinderdagverblijf Bibalou die zo zorgvuldig mogelijk behandelen.

Een klacht betekent dat er misschien iets is misgegaan met onze dienstverlening. In onze benadering in het omgaan met klachten adviseren wij allereerst om het probleem of de klacht direct te bespreken met de persoon om wie het gaat en/of met de leidinggevende. Komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

 

Elke klacht wordt serieus genomen, omdat wij onze dienstverlening graag zo aanbieden dat ouders tevreden zijn. Het is niet alleen voor de klager maar ook voor ons van groot belang een klacht in behandeling te nemen. Hierdoor kunnen wij niet alleen iets aan de klacht doen, maar wij kunnen ook bekijken op welke manier dergelijke klachten in de toekomst vermeden kunnen worden. Vandaar dat een klachtenregeling in het leven is geroepen. Daarin zijn waarborgen opgenomen voor een goede afhandeling van een klacht.

 

Als er na het melden van de klacht geen oplossing of verandering is gekomen. Dan hebben wij de oudercommissie waarbij u terecht kunt met de klachten, mocht er op deze manier ook niet tot een oplossing gekomen worden dan wijzen wij u erop dat wij ook zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.