Verticale groepen

 

Op kinderdagverblijf Bibalou verblijven kinderen op een verticale groep. Dit houdt in dat kinderen vanaf 0 tot 4 jaar op de zelfde groep verblijven. Kinderen gaan dus niet ‘over’ naar een andere groep. Hierdoor kunnen kinderen een langdurige veilige band opbouwen met de vaste pedagogisch medewerksters en hoeven zij tussendoor niet te wennen aan een nieuwe groep, pedagogisch medewerkers en kinderen. Op onze verticale groepen verblijven dus kinderen in de leeftijd van start opvang totdat ze vier jaar worden.
Dit biedt kinderen de mogelijkheid te leren van de omgang met andere kinderen in verschillende leeftijden. De jonge kinderen trekken zich op aan de oudere kinderen en de oudere kinderen leren sociale vaardigheden door met jonge kinderen te spelen en ze te helpen. Daarnaast verblijven broertjes en zusjes op dezelfde groep.
Wél hebben wij op beide groepen een afscheiding waar kleine baby's ook veilig en rustig kunnen spelen, het is belangrijk dat de pedagogisch medewerksters zich af en toe kunnen terug trekken met de
 kleinste kinderen.

 

 

De vormgeving van een verticale groep is dus eigenlijk een nabootsing van een groot gezin. In deze vertrouwde omgeving, waarin het kind een langdurige band opbouwt met de pedagogisch medewerksters, bekende groepsgenootjes en omgeving, ontwikkelt het kind gevoelens van veiligheid en sociale verantwoordelijkheid.
De groepsgrootte is max 14 kinderen per groep. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afgestemd op het aantal kinderen. Als er veel baby's in de groep zijn, wordt er een extra pedagogisch medewerker ingezet omdat wij het belangrijk vinden dat er genoeg aandacht is voor ieder kind.