Gezondheid & Veiligheid

Als vanzelfsprekend stellen wij hoge eisen aan de veiligheid en hygiëne binnen ons kinderdagverblijf. Uitgangspunt is de wettelijke regelgeving die voor de gehele kinderopvangbranche geldt. De afdeling Toetsing van de GGD komt alle aspecten van zorg en opvang jaarlijks testen tijdens een onaangekondigde controle.

 

Kinderdagverblijf Bibalou voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in het wettelijk kader kinderopvang en aanverwante regelgeving.

Het inspectierapport kunt u inzien op onze vestiging Fahrenheitstraat 403 en is te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De link staat onder deze tekst

Hieronder kunt u ons ziektebeleid downloaden en ons  Veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit laatste vervangt de voorgaande RI&E's.

Tevens staat hieronder een link naar de website van het landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. Hier kunt u de meest recente GGD rapportages lezen.

 

 

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=136771

Download
Inspectierapport flitsbezoek 08-04-2019 (concept)
Inspectierapport (concept)_ID312812_10-0
Adobe Acrobat document 333.9 KB
Download
Veiligheidsgezondheidsbeleid2018.pdf
Adobe Acrobat document 130.3 KB