Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

 

 

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

In het kort houdt dit in:

 

1.     Signalen in kaart brengen.

2.     Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.

3.     Gesprek met ouders en betrokkenen.

4.     Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?

5.     Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

 

 

 

Voor vragen over de meldcode kunt u terecht bij de manager van Bibalou.

 

 

Download
Basisdocument Het afwegingskader in de M
Adobe Acrobat document 1.0 MB