bijtjes
bijtjes

Professionele kinderopvang in een huiselijke sfeer
Biologisch eten - Muziek & spel - Peutergym

Logo Bibalou


| Verticale groepen |

zelfverzekerd.jpg

Op kinderdagverblijf Bibalou verblijven kinderen op een verticale groep. Dit houdt in dat kinderen vanaf 0 tot 4 jaar op de zelfde groep verblijven. Kinderen gaan dus niet ‘over’ naar een andere groep. Hierdoor kunnen kinderen een langdurige veilige band opbouwen met de vaste pedagogisch medewerksters en hoeven zij tussendoor niet te wennen aan een nieuwe groep, pedagogisch medewerkers en kinderen.

Op onze verticale groepen verblijven dus kinderen in de leeftijd van start opvang totdat ze vier jaar worden. Dit biedt kinderen de mogelijkheid te leren van de omgang met andere kinderen in verschillende leeftijden. De jonge kinderen trekken zich op aan de oudere kinderen en de oudere kinderen leren sociale vaardigheden door met jonge kinderen te spelen en ze te helpen. Daarnaast verblijven broertjes en zusjes op dezelfde groep. Wél hebben wij op beide groepen een afscheiding waar kleine baby's ook veilig en rustig kunnen spelen, het is belangrijk dat de pedagogisch medewerksters zich af en toe kunnen terug trekken met de kleinste kinderen.

De vormgeving van een verticale groep is dus eigenlijk een nabootsing van een groot gezin. In deze vertrouwde omgeving, waarin het kind een langdurige band opbouwt met de pedagogisch medewerksters, bekende groepsgenootjes en omgeving, ontwikkelt het kind gevoelens van veiligheid en sociale verantwoordelijkheid. De groepsgrootte is max 14 kinderen per groep. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afgestemd op het aantal kinderen. Als er veel baby's in de groep zijn, wordt er een extra pedagogisch medewerker ingezet omdat wij het belangrijk vinden dat er genoeg aandacht is voor ieder kind.


| Ruimte & inrichting |

bijengroep 10.jpg

Bij Bibalou wordt met veel zorg en aandacht omgegaan met de inrichting en aankleding van het kinderdagverblijf. Bibalou kenmerkt zich door zijn huiselijke uitstraling, rustgevende ruimte maar tegelijkertijd genoeg prikkels om te leren, spelen & ontdekken voor de kinderen. Wij willen dat ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers een warm gevoel krijgen wanneer ze het kinderdagverblijf binnenlopen en zich volledig thuis kunnen voelen. Met deze visie zijn de ruimtes vormgegeven.

Ook de buitenruimte is met zorg ingedeeld. In de zomer onderhouden we met de kinderen een moestuintje, zodat we bijvoorbeeld een heerlijke jam met de oudste kindjes kunnen maken! Kijk onder het kopje ''Binnenkijken'' voor een impressie. Tijdens een rondleiding krijgt u de sfeer uiteraard helemaal goed mee. Een rondleiding kunt u zowel telefonisch aanvragen als via het formulier op onze website.


| Voeding & luiers |

groentefruit.png

Voeding, verzorging en luiers

Een jong kind is voortdurend volop aan het ontwikkelen, leren en groeien. Een gezond en gevarieerd voedingspatroon is daarom van groot belang. Bij Bibalou bieden wij een groot assortiment voedingsmiddelen aan dat aansluit bij de behoeftes van jonge kinderen.

Wij streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk Biologische voeding te geven, omdat tegenwoordig veel ''normale'' groente & fruit bespoten worden met pesticiden, aan andere voedingsproducten zijn vaak veel E-nummers toegevoegd en ook daarvan is bewezen dat dit op den duur schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Tevens voorziet het kinderdagverblijf in luiers. Wij hebben de luiers van het merk Kruidvat, omdat deze in de meeste onafhankelijke onderzoeken (consumentenbond/kassa) als beste uit de bus komen.

Als u uw baby flesvoeding geeft, bieden wij Nutrilon flesvoeding aan. Ons ervaring wijst uit dat de meeste ouders hier een voorkeur voor hebben.

Wat staat er op het menu?

Wij vinden het belangrijk om in deze fase van de (smaak)ontwikkeling regelmatig nieuwe smaken aan te bieden.

Uit pedagogisch oogpunt eten en drinken we mee met de kinderen. Zo geven we de kinderen het goede voorbeeld en genieten we zelf ook van het lekkere eten.


| Veiligheid & Gezondheid |

ggdDenHaag

Als vanzelfsprekend stellen wij hoge eisen aan de veiligheid en hygiëne binnen ons kinderdagverblijf. Uitgangspunt is de wettelijke regelgeving die voor de gehele kinderopvangbranche geldt. De afdeling Toetsing van de GGD komt alle aspecten van zorg en opvang jaarlijks testen tijdens een onaangekondigde controle.

Kinderdagverblijf Bibalou voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in het wettelijk kader kinderopvang en aanverwante regelgeving.

Het inspectierapport kunt u inzien op onze vestiging Fahrenheitstraat 403 en is te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen.

Hieronder kunt u ons ziektebeleid downloaden en ons Veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit laatste vervangt de voorgaande RI&E's. Tevens staat hieronder een link naar de website van het landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. Hier kunt u de meest recente GGD rapportages lezen.


| Bitcare ouder-app |

bitcareLogoXL

De allerbeste zorg

Op ieder moment van de dag kun je met de Bitcare app (Android & iOS) precies zien hoe goed jouw kind het heeft op het kinderdagverblijf. Zorgeloos werken en weten dat jouw kind in goede handen is. Hoe fijn is dat!

Atijd op de hoogte

Met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten en foto’s met je gedeeld. Ook kun je heel gemakkelijk chatten met pedagogisch medewerkers op de groep.

Verlof, ziekte, ruil-, extra- en flex-dagen zijn eenvoudig aan te vragen. Super handig! Met Bitcare blijf je altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van je kind. Zo hoef je niets te missen.

In het ouderportaal heb je direct inzicht in het contract, de planning, documenten en facturen van je kind. Ook vind je hier het digitale dagboekje, waarin je precies het verloop van de dag met alle activiteiten en foto's kan inzien. De app 'Bitcare voor ouders' werkt zowel op Android, als op iOS toestellen.

Voor meer uitleg over de bitcare Ouderapp zie onderstaande video.


| Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling |

meldcode

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

In het kort houdt dit in:Voor vragen over de meldcode kunt u terecht bij de manager van Bibalou.

Wilt u het document bekijken waarin de overheid het afwegingskader m.b.t. de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling behandeld, dan kunt u deze downloaden.


| Camera toezicht |

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Dit protocol waarborgt het recht op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd kan worden.

Dit camera reglement is opgesteld om voor iedereen die betrokken is bij KDV Bibalou duidelijk te maken waarom wij gebruik maken van camera's en onder welke voorwaarden dit gebeurt.


| Algemene voorwaarden |

KDV Bibalou hanteert de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Deze versie uit 2017 is de meest recente versie. De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten.